Avukat Nevzat Ercan
Uzman Hukuk Bürosu

Avukat Nevzat Ercan
Uzman Hukuk Bürosu
FAALİYETLER
Faaliyet Alanları
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku İle İlgili Davalar
Miras Hukuku
Miras Hukuku İle İlgili Davalar
İcra Hukuku
İcra Hukuku İle İlgili Davalar
Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku İle İlgili Davalar
Tel:0326 326 326

Avukat Nevzat Ercan

Email:av.nevzatercan@hotmail.com

Avukatlık buromuz doktorlar caddesindedir

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı davası,ödeme yeri belirlenmesi) Menkul ve Gayrimenkul Hukuku(taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), kamulaştırma davaları, kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi..

AVUKAT MEHTAP SERT

AVUKAT NEVZAT ERCAN

AVUKAT TAMAZAN OĞUZ

Miras Hukuku

Miras Hukuku İle İlgili Davalar

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku İle İlgili Davalar

Şirket Birleşme ve Devralmaları

Şirket Birleşme ve Devralmaları İle İlgili Davalar

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku İle İlgili Davalar

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Davalar

Miras Hukuku

Miras Hukuku İle İlgili Davalar

UZMAN HUKUK BÜROSU
Hukuk ve Danışmanlık Bürosu
KADROMUZ
Birlikte Çalıştığımız Avukat Arkadaşlarımız
Avukat Mehtap Sert

Avukat Mehtap Sert Faaliyet Alanlari:Ceza Hukuku,İcra Hukuku,Vergi Hukuku Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Borçlar Hukuku İle İlgili Davalar ve Danş. Hizmetleri

Avukat Ramazan Oğuz

Avukat Ramazan Oğuz Avukat Ramazan Oğuz Avukat Ramazan Oğuz

Avukat Nevzat Ercan

Avukat Nevzat Ercan Avukat Nevzat Ercan Avukat Nevzat Ercan