FAALİYET ALANLARI
Faaliyet Alanlarımız
FAALİYET ALANLARIMIZDAN BAZILARI
Faaliyet Alanlarımızdan Bazıları

Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)

Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar , Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları, Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık Davaları, Evlat Edinmeye İzin Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.

MİRAS HUKUKU

Mirasçılık belgesi, Terekenin idaresi, tereke ,tenkis ve tapu iptali davaları, her türlü intikal işlemleri, miras hukuku ile ilgili konularda danışmanlık, ihtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması, vasiyetnamelerin hazırlanması.

BORÇLAR HUKUKU

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı davası,ödeme yeri belirlenmesi) Menkul ve Gayrimenkul Hukuku(taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), kamulaştırma davaları, kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.

CEZA HUKUKU

Hazırlık aşaması(karakol, savcılık, sulh ceza hakimliği sorgusu), dava aşaması(mahkeme işlemleri) ile ilgili tüm aşamalar, takibi şikeyete bağlı suçlar için iihtilafın sulh anlaşması ile çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması.

İdare Hukuku

İdare Hukuku İle İlgili Davalar

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku İle İlgili Davalar

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku İle İlgili Davalar

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku İle İlgili Davalar

İş Hukuku

İş Hukuku İle İlgili Davalar

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku İle İlgili Davalar

DİĞER FAALİYETLER
İş Hukuku

İş Hukuku ile İlgili Davalar

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku ile İlgili Davalar

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku ile İlgili Davalar

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku ile İlgili Davalar

Aile Hukuku

Aile Hukuku ile İlgili Davalar

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku ile İlgili Davalar